Logo Kurs Rysunku Floriańska
Logo kurs rysunku

SCROLL

Inne kursy

Logo Kurs Rysunku Floriańska

Kurs rysunku

Zajęcia z rysunku 1
Kurs rysunku w roku szkolnym i kurs rysunku w wakacje Zajęcia z rysunku odręcznego prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń rysunkowych od września do czerwca. Te organizowane w czasie wakacji, jak łatwo się domyślić, trwają od lipca do końca sierpnia. Jednorazowo zajęcia trwają 4 godziny zegarowe i odbywają się w pracowni w centrum Starego Miasta pod czujnym okiem nauczycieli- architektów. Małe grupy o zróżnicowanym stopniu intensywności : podstawowym, intensywnym i zaawansowanym odpowiednie będą dla każdego poziomu rysunkowego. Nauka rysunku prowadzona jest zawsze od podstaw i nie wymaga żadnego przygotowania plastycznego od przyszłego ucznia. Wakacyjne kursy rysunku utrzymane są w nieco luźniejszej konwencji niż te całoroczne. Połączenie zajęć plenerowych, wykładów oraz ćwiczeń odpowiednie będzie jako przygotowanie do bardziej zaawansowanego rysunku architektonicznego realizowanego jako zajęcia całoroczne. Zajęcia w wakacje mogą być traktowane jako wykorzystanie czasu w wakacje do realizacji pasji rysunkowej i malarskiej również przez hobbystów.
Zajęcia z rysunku 2
KURS PODSTAWOWY
przeznaczony jest dla uczniów początkujących i chcących w dłuższym okresie czasu kontynuować swoją edukację rysunkową. Realizuje podstawowe zagadnienia dotyczące perspektywy, analizy kompozycji, interpretacji i projektowanie elementarne. Kurs podstawowy proponujemy uczniom klas pierwszych i drugich liceum oraz młodszym kursantom.
KURS INTENSYWNY
to kompleksowe przygotowanie do egzaminu wstępnego oraz możliwość skompletowania teczki prac na zaawansowanym rysunkowo poziomie. Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz ćwiczeń rysunkowych również przeznaczonych dla kursantów rozpoczynających dopiero naukę rysunku i tych rozwijających umiejętności wyniesione z kursu podstawowego. Kurs intensywny to kompleksowe przygotowanie do egzaminu wstępnego oraz możliwość skompletowania teczki prac na zaawansowanym rysunkowo poziomie. Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz ćwiczeń rysunkowych również przeznaczonych dla kursantów rozpoczynających dopiero naukę rysunku i tych rozwijających umiejętności wyniesione z kursu podstawowego.
KURS VIP
to rozwinięcie kursu intensywnego o dodatkowe ćwiczenia, zadania uzupełniające i rozwijające umiejętności techniczne oraz projektowe kursanta. Tak intensywne zajęcia z rysunku pozwalają na osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w krótszym czasie. Szczególnie polecamy te zajęcia wszystkim, którzy mają niewiele czasu do egzaminu wstępnego lub chcieliby w szybszym tempie skompletować teczkę prac wymaganą przy rekrutacji na studia.
EGZAMINY
Dodatkowo wszyscy kursanci cyklicznie podchodzą do egzaminów próbnych, które odbywają się w ramach regularnych zajęć. Pozwala to na sprawdzenie praktycznych umiejętności rysunkowych oraz samodzielności na danym etapie nauki. Każda praca zostaje indywidualnie oceniona za pomocą arkusza oceny, zbliżonego do prawdziwego arkusza egzaminacyjnego. Rysunki są porównywane, każdy dostaje korektę, jest możliwość poprawy egzaminu.
PLENERY RYSUNKOWE
- Zajęcia rysunkowe realizowane w plenerze. - Rysowanie z natury elementów krajobrazu i architektury. Plenery rysunkowe odbywają się zarówno w ciągu roku szkolnego jak i w wakacje w ramach regularnych zajęć lub dodatkowo. Program obejmuje zagadnienia zieleni miejskiej i krajobrazu naturalnego oraz charakterystyki przestrzeni miejskiej (ulica, plac, architektura historyczna, projekty w istniejącej tkance
MARATON RYSUNKOWY
- Lekcje rysunku codziennie.
- Dla kursantów zdających maturę w danym roku szkolnym.
- Od końca matur do dnia egzaminu z rysunku odręcznego.
- Najważniejsze zagadnienia rysunkowe i tematy egzaminacyjne.
W okresie przedegzaminacyjnym, od końca matur do egzaminów wstępnych, uczniowie mogą korzystać z pracowni każdego dnia bez dodatkowych opłat. Na zajęciach powtarzane są najważniejsze zagadnienia rysunkowe i przerabiane tematy egzaminacyjne z zeszłych lat. Taka możliwość daje o wiele lepsze wyniki oraz mobilizuje do intensywnej pracy. Każdy z uczniów sam decyduje ile razy w tygodniu chce przyjść, zajęcia nie są obowiązkowe.
DODATKOWE ZAJĘCIA RYSUNKOWE
Dla osób chcących poszerzać swoje umiejętności oraz dla odrabiających zaległe zajęcia, bez dodatkowych opłat - zajęcia wyrównawcze Jeśli zachodzi taka potrzeba prowadzący wyznacza termin spotkania, na którym uzupełniane są braki spowodowane ewentualnymi nieobecnościami lub niezrozumieniem tematu.
- zajęcia otwarte dla początkujących
Zajęcia dodatkowe dla rozpoczynających naukę rysunku obejmują ćwiczenia techniczne (perspektywa, plastyka), projektowe na poziomie podstawowym oraz geometryczne. Można wtedy również kończyć rozpoczęte na zajęciach prace.
- zajęcia otwarte dla zaawansowanych
s Na zajęciach dodatkowych dla bardziej doświadczonych, uczniowie mają możliwość rozwoju swoich umiejętności projektowych, przerobienia tematów egzaminacyjnych oraz poznania architektury historycznej i nowoczesnej. Oczywiście mogą też wtedy kończyć rozpoczęte prace. DODATKOWE ZAJĘCIA RYSUNKOWE
Dla osób chcących poszerzać swoje umiejętności oraz dla odrabiających zaległe zajęcia, bez dodatkowych opłat - zajęcia wyrównawcze Jeśli zachodzi taka potrzeba prowadzący wyznacza termin spotkania, na którym uzupełniane są braki spowodowane ewentualnymi nieobecnościami lub niezrozumieniem tematu.
- zajęcia otwarte dla początkujących
Zajęcia dodatkowe dla rozpoczynających naukę rysunku obejmują ćwiczenia techniczne (perspektywa, plastyka), projektowe na poziomie podstawowym oraz geometryczne. Można wtedy również kończyć rozpoczęte na zajęciach prace.
- zajęcia otwarte dla zaawansowanych
s Na zajęciach dodatkowych dla bardziej doświadczonych, uczniowie mają możliwość rozwoju swoich umiejętności projektowych, przerobienia tematów egzaminacyjnych oraz poznania architektury historycznej i nowoczesnej. Oczywiście mogą też wtedy kończyć rozpoczęte prace.
WYKŁADY OTWARTE
Cyklicznie organizowane są spotkania z architektami lub innymi ludźmi z branży, którzy dzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi. Opowiadają o swoich osiągnięciach, projektach i realizacjach oraz drodze rozwoju. Chętnie radzą przyszłym architektom na co szczególnie zwrócić uwagę wybierając uczelnię, podczas studiów i rozpoczynając pracę w zawodzie. Jest to niezwykła okazja, żeby zweryfikować swoje postrzeganie pracy architekta, zainspirować się i poznać interesujących ludzi.
Zajęcia z rysunku 3
Zajęcia z rysunku odręcznego rozpoczynają się zawsze wykładem inauguracyjnym w pierwszą sobotę września o godzinie 10.00 tym samym otwierając lekcje rysunku od podstaw dla nowych kursantów. Kurs rysunku w roku szkolnym trwa nieprzerwanie ( choć w Boże Narodzenie oraz Święta Wielkanocne zajęć nie ma) aż do końca czerwca. Cykl wykładów oraz ćwiczeń rysunkowych prowadzony jest w systemach edukacji: podstawowej, intensywnej i rozszerzonej zawsze z poziomu kursanta podstawowego. Oznacza to tyle, że by wziąć udział w którymś z wcześniej wymienionych kursów rysunku, nie trzeba mieć przygotowania plastycznego ani umiejętności rysunkowych. Każdy kurs rozpoczyna się od samych podstaw i obejmuje naukę perspektywy, rysunku z natury, konstrukcji geometrycznych, by później przejść do bardziej zaawansowanej tematyki rozszerzającej wachlarz umiejętności rysunkowych o rysunek konstrukcyjny i walorowy- właściwości materiałów i rysunek z wyobraźni oraz na końcu również projektowanie. Dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu wstępnego -maraton rysunkowy - podsumowujący tematycznie wszystkie dotychczas poruszone tematy oraz wymagania komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów wstępnych na studia. Zajęcia zawsze wybierane są spośród dostępnych terminów podzielonych na tematy tak, by te zestawienia nie powtarzały się. Zapewnia to każdemu z kursantów uczestnictwo w zajęciach gwarantujące stały progres rysunkowy. Lekcje rysunku odbywają się w tygodniu oraz w weekendy. W trakcie trwania kursu rysunku, ćwiczy się zagadnienia czysto teoretyczne, praktyczne umiejętności projektowania oraz technikę rysunkową. By dostać się do grupy bardziej zaawansowanej konieczne jest ukończenie kursu podstawowego lub kursu wakacyjnego i osiągnąć poziom rysunkowy pozwalający na rozwój bardziej zaawansowanych zagadnień projektowych.