Regulamin pracowni rysunku

Kurs Rysunku Floriańska, Lualmi Education Sp z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń otrzymuje autorskie materiały dydaktyczne Kursu Rysunku Floriańska, będące podstawą realizacji zadań 2. Uczeń nie może udostępniać materiałów osobom trzecim, kopiować ich ani odsprzedawać 3. Nie udostępniamy materiałów w formie elektronicznej. 4. Uczeń przygotowujący się do egzaminu z rysunku na studia na wydziałach architektury lub architektury krajobrazu zobowiązuje się do całościowej realizacji wszystkich zadań, których podejmie się podczas zajęć z rysunku. a) osoby będące w drugiej klasie liceum i młodsze oraz studenci – przynajmniej 1 rysunek tygodniowo b) trzecioklasiści i osoby po maturze – minimum 2 prace tygodniowo. 5. Prace domowe każdorazowo podlegają ocenie oraz korekcie 6. Prace z zajęć dodatkowych realizowane są nieodpłatnie i zawsze dostępne u prowadzących zajęcia. 7. Opłata miesięczna za kurs (niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu) wynosi: 360, 620 lub 740 złotych zależnie od wybranego wcześniej profilu zajęć 8. Opłatę uiszczamy w całości do 2 zajęć w miesiącu i nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca. 9. Nieobecność ucznia nie zwalnia go z uiszczenia pełnej opłaty za dany miesiąc. 10. Nieobecność jest nadrabiana przez ucznia w możliwie najkrótszym terminie z wykorzystaniem zajęć powtarzających temat, który opuścił lub w trakcie zajęć dodatkowych. 11. Materiały z zaległych zajęć uczeń otrzymuje podczas ich odrabiania. 12. Minimalna ilość zajęć w trakcie roku szkolnego to 4 zajęcia w tygodniu, 8 oraz 12 po 4 godziny zegarowe każde z nich. Najczęściej jest więcej godzin lekcyjnych w trakcie roku szkolnego niż wyżej wymienione zestawienie. 13. Każdy uczeń ma prawo do zajęć dodatkowych oraz wyrównawczych bez dodatkowych opłat 14. Uczeń może zawsze w trakcie roku szkolnego zmienić grupę na inną i wybrać inne terminy zajęć. 15. Zajęcia zaczynają się we wrześniu i kończą egzaminem wstępnym na studia lub płynnie przechodzą w zajęcia kursu wakacyjnego zależnie od profilu uczestnika kursu (podstawowy, intensywny czy VIP) 16. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie Rysunkowym bez dodatkowych płatności jest realizacja co najmniej rocznego kursu rysunku 17. Zajęcia z innych sztuk plastycznych są odrębnymi zajęciami w których mogą brać udział kursanci KRF oraz hobbyści. Kurs nie przygotowuje do egzaminów wstępnych na studia, choć może rozwijać umiejętności rysunkowe i malarskie dodatkowo jednak nie daje gwarancji zaliczenia egzaminu wstępnego na uczelnie artystyczne. Nie ma ograniczenia wiekowego więc w zajęciach mogą brać udział również dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. 18. Kurs Historii Sztuki do matury prowadzony jest co tydzień w formie wykładów oraz ćwiczeń. Biorący w nim udział kursanci zobowiązują się do realizacji materiału zadanego przez nauczyciela oraz pisania prac domowych każdorazowo sprawdzanych o ocenianych przez prowadzącego zajęcia. Nieobecności nie zwalniają od płatności za zajęcia. W każdym momencie trwania kursu można dołączyć do grupy. PRACOWNIA 1. Zachowujemy czystość w pomieszczeniach wspólnego użytkowania 2. Deski odstawiamy przy wejściu do sal. 3. Śmieci wyrzucamy do kosza, pamiętamy o zachowaniu czystości w miejscu pracy 4. Nie hałasujemy na klatce schodowej, nie zaśmiecamy jej, papierosy palimy w miejscu do tego przeznaczonym z wyłączeniem podworca. 5. Szanujemy swój czas i pieniądze, dlatego w trakcie zajęć staramy się nie używać telefonów komórkowych i komunikatorów non stop. 7. Za rzeczy pozostawione w pracowni KRF nie odpowiada choć rzadko zdarza się, by coś zginęło na zawsze. Uczestnictwo w zajęciach jest potwierdzeniem akceptacji powyższego regulaminu.FORMULARZ KONTAKTOWY

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TEL: +48 733 190 205
E-MAIL: zapisy@kurs-rysunku-florianska.pl
ADRES: Krowoderska 51/5 Kraków