HISTORIA SZTUKI

WOJCIECH SZYMAŃSKI

Doktor historii sztuki

Zajęcia prowadzi Wojciech Szymański: doktor historii sztuki, wykładowca i egzaminator, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, ASP w Krakowie, uznany publicysta, kurator, autor projektów artystycznych i ceniony krytyk sztuki.

Kurs historii sztuki do matury

Kurs historii sztuki przygotowuje do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zajęcia mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy: maturzysta przygotowujący się do matury z historii sztuki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz wszyscy, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Maturalny kurs historii sztuki odpowiada na potrzebę dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego z którego pozytywny wynik brany jest pod uwagę podczas rekrutacji na studia na wszystkich kierunkach studiów artystycznych. W związku z marginalnym traktowaniem historii sztuki jako przedmiotu podczas edukacji szkolnej, zajęcia z historii sztuki zaczynają się zawsze od absolutnych podstaw i nie wymagają od uczestnika zajęć wiedzy z zakresu historii sztuki. Kursanci uczestniczący w zajęciach historii sztuki osiągają doskonałe wyniki podczas egzaminów maturalnych na poziomie przekraczającym 80 %. Zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 14:30 od 4 października do maja. Koszt zajęć to 160 zł/ miesięcznie. Pracownia dysponuje materiałami video oraz prezentacjami multimedialnymi pomocnymi w nauce historii sztuki.Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu.

Program kursu historii sztuki w roku szkolnym

Program maturalnego kursu historii sztuki do matury na poziomie rozszerzonym obejmuje zakres wiedzy i umiejętności zgodny z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podanej jako obowiązujący w danym roku szkolnym. Zajęcia z historii sztuki mają charakter wykładów i ćwiczeń. W trakcie zajęć z historii sztuki, poza samym przekazaniem wiedzy teoretycznej i historycznej, odbywają się również ćwiczenia z jej wykorzystaniem na podstawie zadań z egzaminów maturalnych. Problematyka zajęć obejmuje chronologiczne przedstawienie zagadnień porządkując i ugruntowując wiedzę niezbędną podczas egzaminu maturalnego z historii sztuki z zakresu: periodyzacji nurtów, stylów i kierunków od prehistorii przez starożytność, antyk, średniowiecze, nowożytność i współczesność. Podczas trwania rocznego kursu z historii sztuki uczeń powinien nauczyć się rozpoznawania oraz analizy i opisu dzieł malarskich, rzeźby, grafiki, sztuki użytkowej i architektury wraz z ich autorami i mecenatem. W zakres kompetencji kursanta wchodzi również rozpoznawanie technik plastycznych i ugruntowanie wiedzy historycznej która miała bezpośrednio wpływ na architekturę oraz sztukę. Kurs historii sztuki do matury w swoim programie zajęć pozwala również na zrealizowanie ćwiczeń praktycznych takich jak: opis i analizę dzieła sztuki, esej na temat związany z historią sztuki, rozwiązanie arkuszy maturalnych.


FORMULARZ KONTAKTOWY

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TEL: +48 733 190 205
E-MAIL: zapisy@kurs-rysunku-florianska.pl
ADRES: Krowoderska 51/5 Kraków